Innkalling til årsmøte i Alta Live 365

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ALTA LIVE 365

Styret innkaller herved til årsmøte i Alta Live 365.

Årsmøtet avholdes torsdag den 30. mars på Studenthuset City Scene. Årsmøtet starter klokken 19:00.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes festivalleder senest 13. mars. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene i forkant av årsmøtet, på www.altalive.no

Merk
For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemmet være ansatt i foreningen, ha et verv, eller ha jobbet som frivillig eller i KRU på ett eller flere av Alta Live 365 arrangement i løpet av 2022.

Foreløpig saksliste:
 • Konstituering
  1. Godkjenning møtedeltakelse (fastsettelse av antall stemmeberettigede)
  2. Godkjenning innkalling og saksliste
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av referent
  5. Valg av 2 medlemmer til å underskrive årsmøteprotokoll
 • Orientering: Årsberetning 2022
 • Orientering: Regnskap 2022
 • Orientering: Handlingsplan og budsjett 2023
 • Eventuelt innmeldte saker
 • Valg
  1. Styre for kommende periode
  2. Valgkomité
  3. Regnskapsansvarlig og revisor

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

 

Last nest årsmøtedokumentet her: 

230330_ÅRSMØTEDOKUMENT2023