Innkalling til årsmøte i Alta Live 365

Innkalling til Årsmøte 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Alta Live 365.

Årsmøtet avholdes torsdag den 21. mars på Thon Hotel Alta. Årsmøtet starter klokken 19:00.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes festivalleder senest 7. mars. 

Merk
For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemmet være ansatt i foreningen, ha et verv, eller ha jobbet som frivillig eller i KRU på ett eller flere av Alta Live 365 arrangement i løpet av 2023.

Foreløpig saksliste:
 • Konstituering
  1. Godkjenning møtedeltakelse (fastsettelse av antall stemmeberettigede)
  2. Godkjenning innkalling og saksliste
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av referent
  5. Valg av 2 medlemmer til å underskrive årsmøteprotokoll
 • Orientering: Årsberetning 2023
 • Orientering: Regnskap 2023
 • Orientering: Handlingsplan og budsjett 2024
 • Vedtektsendringer
 • Eventuelt innmeldte saker
 • Valg
  1. Styre for kommende periode
  2. Valgkomité
  3. Regnskapsansvarlig og revisor

 

Last ned årsmøtedokumentet her:

ÅRSMØTEDOKUMENT 2024

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret