Alta Live – en tilgjengelig festival

Share on facebook
Illustrasjonsfoto av en trivselsvakt foran hovedscenen.

Tidligere denne måneden gikk sertifiseringen igjennom, og Alta Live er nå sertifisert med «Tilgjengelighetsmerket». Dette har vært en av våre viktige satsingsområder i etterkant av festivalen i 2019, og for oss betyr det mye å kunne tilby en god festivalopplevelse for alle.

– Vi er opptatte av å kunne være en festival for alle, også de med behov for litt ekstra tilrettelegging, derfor har det vært viktig for oss å få på plass dette, sier festivalsjef Torgeir Ekeland.

Etter at festivalen flyttet fra skogen på Aronnes til parken i Alta sentrum, ble den langt mer tilgjengelig. Særlig rullestolbrukere begynte å benytte seg av arrangementet.

Bildet viser Festivalsjef Torgeir Ekeland og Stig Anton Eliassen i Alta Event som poserer foran det nye portable handicaptoalettet.
Kontakt Stig Anton Eliassen i Alta Event for å leie Alta Lives portable handicaptoalett.

– Vi fikk svært nyttige tilbakemeldinger etter festivalen i 2019, og dette la mye av grunnlaget for jobben vi gjorde i år. Deriblant har vi gått til innkjøp av et portabelt handicaptoalett. Det fantes ikke for utleie i Finnmark. Nå eier vi et, som kan leies igjennom vår samarbeidspartner Alta Event, fortsetter Torgeir.

Tidligere i år gikk festivalledelsen og flere av staben igjennom et kurs i regi av Norske Konsertarrangører, og i etterkant har man gått sammen med blant andre Blindeforbundet lokalt i Alta, for å gjøre både informasjonsflyten og festivalområdet så tilgjengelig som mulig.

– På grunn av utfordringene med kohortinndeling fikk vi ikke gjort alt vi ønsket å gjøre, spesielt for rullestolbrukere. Før vi åpnet festivalen i år, «testet» vi området sammen med noen medlemmer av Blindeforbundet. Der ble det påpekt noen ting som vi kunne endre på før vi åpnet. Tilbakemeldingene underveis og i etterkant har vært gode. Nå tar vi med oss disse inn i planleggingen av neste års festivalområde, sier festivalsjefen avslutningsvis.

Tilgjengelighetsmerket

Tilgjengelighetsmerkingen er et symbol som tildeles kulturarrangører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne på sine arrangement/arenaer. Tilgjengelighetsmerket skal:

  • Tilgjengeliggjøre relevant informasjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Synliggjøre tilgjengelige kulturarrangører

Mer informasjon om tilgjengelighetsmerking av kulturarrangører finner du på www.tilgjengelighetsmerket.no.

Disse spilte på Alta Live i 2021.