Alta Live – en tilgjengelig festival

Illustrasjonsfoto av en trivselsvakt foran hovedscenen.

Tidligere denne måneden gikk sertifiseringen igjennom, og Alta Live er nå sertifisert med «Tilgjengelighetsmerket». Dette har vært en av våre viktige satsingsområder i etterkant av festivalen i 2019, og for oss betyr det mye å kunne tilby en god festivalopplevelse for alle.

– Vi er opptatte av å kunne være en festival for alle, også de med behov for litt ekstra tilrettelegging, derfor har det vært viktig for oss å få på plass dette, sier festivalsjef Torgeir Ekeland.

Etter at festivalen flyttet fra skogen på Aronnes til parken i Alta sentrum, ble den langt mer tilgjengelig. Særlig rullestolbrukere begynte å benytte seg av arrangementet.

Bildet viser Festivalsjef Torgeir Ekeland og Stig Anton Eliassen i Alta Event som poserer foran det nye portable handicaptoalettet.
Kontakt Stig Anton Eliassen i Alta Event for å leie Alta Lives portable handicaptoalett.

– Vi fikk svært nyttige tilbakemeldinger etter festivalen i 2019, og dette la mye av grunnlaget for jobben vi gjorde i år. Deriblant har vi gått til innkjøp av et portabelt handicaptoalett. Det fantes ikke for utleie i Finnmark. Nå eier vi et, som kan leies igjennom vår samarbeidspartner Alta Event, fortsetter Torgeir.

Tidligere i år gikk festivalledelsen og flere av staben igjennom et kurs i regi av Norske Konsertarrangører, og i etterkant har man gått sammen med blant andre Blindeforbundet lokalt i Alta, for å gjøre både informasjonsflyten og festivalområdet så tilgjengelig som mulig.

– På grunn av utfordringene med kohortinndeling fikk vi ikke gjort alt vi ønsket å gjøre, spesielt for rullestolbrukere. Før vi åpnet festivalen i år, «testet» vi området sammen med noen medlemmer av Blindeforbundet. Der ble det påpekt noen ting som vi kunne endre på før vi åpnet. Tilbakemeldingene underveis og i etterkant har vært gode. Nå tar vi med oss disse inn i planleggingen av neste års festivalområde, sier festivalsjefen avslutningsvis.

Tilgjengelighetsmerket

Tilgjengelighetsmerkingen er et symbol som tildeles kulturarrangører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne på sine arrangement/arenaer. Tilgjengelighetsmerket skal:

  • Tilgjengeliggjøre relevant informasjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Synliggjøre tilgjengelige kulturarrangører

Mer informasjon om tilgjengelighetsmerking av kulturarrangører finner du på www.tilgjengelighetsmerket.no.

Disse spilte på Alta Live i 2021.