Program

FREDAG 19. august 2022

DØRENE ÅPNES KL. 17.00

Vamp

VAMP

Kl 18:00 - EUROPRIS-SCENEN

FIJITRIP

Kl 19:05 - SPAREBANK1 NORD-NORGE-SCENEN

Nummer 4

No. 4

Kl 19:50 - EUROPRIS-SCENEN

All We Are

ALL WE ARE

Kl 20:50 - SPAREBANK1 NORD-NORGE-SCENEN

Astrid S

ASTRID S

Kl 21:35 - EUROPRIS-SCENEN

Polardegos

POLARDEGOS

Kl 22:40 - SPAREBANK1 NORD-NORGE-SCENEN

Oslo Ess

OSLO ESS

kl 23:30 - EUROPRIS-SCENEN

NACHSPIEL PÅ CITY SCENE FRA KL. 00.30:

LØRDAG 20. august 2022

MUSIRKUS

FAMILIESHOW fra kl. 11.00. Barn under 6 år gratis.

KONSERTER MED

Hedda Mae

MARLENE UNDERHOLDER BARNA

DØRENE ÅPNES IGJEN KL. 17.00

MARI BOINE

Kl 18:00 - EUROPRIS-SCENEN

Emil Karlsen

EMIL KÁRLSEN

Kl 19:05 - SPAREBANK1 NORD-NORGE-SCENEN

Erlend Ropstad

ERLEND ROPSTAD

Kl 19:50 - EUROPRIS-SCENEN

Hedda Mae

HEDDA MAE

Kl 20:50 - SPAREBANK1 NORD-NORGE-SCENEN

Kjartan Lauritzen

KJARTAN LAURITZEN

Kl 21:40 - EUROPRIS-SCENEN

brenn

brenn.

Kl 22:40 - SPAREBANK1 NORD-NORGE-SCENEN

Moillrock

MOILLROCK

Kl 23:30 - EUROPRIS-SCENEN

* MED FORBEHOLD OM PROGRAMENDRINGER

NACHSPIEL PÅ CITY SCENE FRA KL. 00.30:

All We Are