Velkommen til Årsmøte i Alta Live 365

Innkalling til årsmøte i Alta Live 365

Møtet avholdes på City Scene, onsdag 23. mars, klokken 19:00.

Innmeldte saker må sendes til post@altalive.no innen 13. mars. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter publiseres på Alta Live’s KRU-side på facebook – og kan også sendes til medlemmer fra 14. mars 2022. For å be om sakspapirer, send en mail til torgeir@altalive.no.

Foreløpig saksliste:

 1. Godkjenning innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive årsmøteprotokoll
 5. Orientering: Årsberetning 2021
 6. Orientering: Regnskap 2021
 7. Orientering: Handlingsplan og budsjett 2022
 8. Valg av styre for kommende periode
 9. Valg av valgkomité 2022
 10. Valg av regnskapsansvarlig og revisor
 11. Eventuelt innmeldte saker

Merk:
For å ha stemmerett må en være medlem av foreningen. Vilkår for å oppnå medlemskap er ved å ha et verv, eller ha jobbet som frivillig eller i KRU i Alta Live i løpet av 2021.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret