To nye år for Rune

Både Rune og Yvonne ble gjenvalgt i styret

Onsdag 23. mars ble det avholdt årsmøte i Alta Live 365. Foruten valg av styreleder, var det var ingen uventede saker eller store avgjørelser som stod på sakslisten. Når det i innstillingen allerede var klart at foreningens eminente styreleder, Rune Suhr Berg, gikk for nye to år i vervet, var det lite spenning i vente. 

Både Rune og Yvonne Henriksen Leistad ble innstilt på gjenvalg, mens mangeårig styremedlem og etterhvert vara, Kjetil H. Nilsen, sa fra seg sitt vara-verv til yngre krefter. Alta Live ønsker dermed Guro Nygård-Klemo velkommen som varamedlem i foreningen. 

Styret for 2022-2023 ser dermed ut som følger; 
Rune Suhr Berg (styreleder)
Jørn Sjøgren (nestleder)
Yvonne Henriksen Leistad
Kine Jøraholmen
Gunnar Ottesen
John Ingar Ek Boine (vara)
Guro Nygård-Klemo (vara)