Aronnesrocken blir Alta Live 365

– og overtar eierskapet av artistmanagementet Hedline Arts

Etter en strategisamling høsten 2018, og den påfølgende navneendringen fra Aronnesrocken til Alta Live, har foreningen bak festivalen ikke sett seg tilbake. Festivalen endret navn til Alta Live tilbake i 2019, men foreningen bak beholdt da det gamle navnet. Fram til nå. Og nå skal det utvides.

Aronnesrocken har verdier og en historie vi er stolte av. Nå skal vi hedre historien, ta med oss verdiene og skape nye minnerike øyeblikk som Alta Live 365 i årene som kommer.

Alta Live 365 er en ideell forening og kulturpådriver som i dag arrangerer festivalen Alta Live og andre konserter igjennom året. Foreningen skal, i tillegg til sine egne arrangement, levere tjenester innen arrangementsledelse og produksjon, utvikling og gjennomføring. Hittil i år har det blitt levert flere mindre arrangement til Universitetet i Tromsø og vi har produsert Vefas-konferansen i tillegg til gjennomføringen av Alta Live i august.

– Nå skal vi finne på mer gøy samtidig som flere skal kunne dra nytte av arrangementskompetansen som er i foreningen i dag. Vi gleder oss til å fortsette arbeidet sammen med de kundene vi har i dag. Også håper vi flere kan finne nytte i tjenestene vi kan levere, sier daglig leder og festivalsjef, Torgeir Ekeland.

Første 100% stilling

I dag ansetter foreningen to personer som til sammen har over 30 års erfaring med små og store arrangement, med ulik spesialkompetanse. Samtidig har de siste tre årene gitt oss masse spennende ny erfaring med arrangements- og opplevelsesutvikling som vi håper å kunne gjøre mer av i tiden framover.

Fra 1. november økes stillingen til daglig leder Torgeir Ekeland, fra dagens 60% til 100%.

– Dette har jeg gledet meg til i mange år. Jeg har vært involvert i og med Aronnesrocken siden 2006, de aller fleste årene som frivillig. Dette har blitt min baby, og jeg har drømt lenge om å kunne konsentrere meg fullt og helt om å utvikle foreningen videre og lage dette til en arbeidsplass for flere, sier Ekeland. Også produsent Kristoffer Leistad øker sin stilling litt, fra 50 til 60%, og dermed har foreningen økt kapasiteten med et halvt årsverk.

Variert hverdag

Og så har vi begynt å jobb med artister og talentutvikling, helt i tråd med foreningens visjoner om å gi lokale og regionale talenter proffe arenaer å spille på.

– Alta Live overtar eierskapet av Hedline Arts, som jeg startet med Nicolai Lopez. Igjennom det vil vi bruke hele året på å jobbe frem artister fra regionen, helt i tråd med verdiene til gamle Aronnesrocken. Det blir i et mye større omfang enn man klarer som en to-dagers festival. Nå skal vi jobbe med våre artister hele året, sier Ekeland.

Hedline Arts ble etablert i 2017, og har vært viktige i sitt arbeid med å løfte samisk musikk, blant annet som tidligere management for artister som blant andre ISÁK og SlinCraze. Nå er det bandene Pil & Bue og Rolffa som er de første til å inngå samarbeid med Hedline. Selskapet tilbyr tjenester innen artistmanagement, booking og promotering.

– Hedline gikk veldig bra en god stund da vi startet opp, så ble det litt endringer da Nicolai flyttet sørover. Så etter et par år med nedtrapping, covid og festivalfokus, skal det bli godt å også kunne sette til livs artist- og talentutviklingsprogrammene vi har jobbet med i kulissene det siste halve året. Å presentere musikk fra vår del av verden til resten av verden har vært min drøm siden jeg var tenåring, så jeg gleder meg til å sette i gang igjen, sier Ekeland.